Uránusz a jegyekben

Az Uránusz bolygója kapcsán a milyen házban van kérdésen túlmenően szintén megvizsgáljuk, hogy milyen jegyben található a képletben. Nézzük is őket végig:

Az Uránusz a Kosban

Kulcsszó: türelmetlenség

Erőteljes, lobbanékony karakter. Az a fajta ember, aki minden mezőn kitapossa az utat. Akaratos, független és tele energiával, sokszor nem fejezi be azt, amit elkezdett, és mindig valami másba kezd. Erőszakos, néha még agresszív is és ellenséges is tud lenni másokkal szemben, olyan személy, aki az erkölcsöt a sajátos módján tolmácsolja. Ez lehetővé teszi mély meggyőződését arról, hogy teljese szabadsága van, és hogy mindent a saját kedve szerint cselekedjen. Különlegesen nagy idegi energiája van, és tud gépiesen is viselkedni. Ha ezt  a helyzetet harmonikusan használja, sikerülni fog neki, hogy az összes leleményességét és újítási ideáit konstruktívan irányítsa, ha ezt a helyzetet nem harmonikusan használja, lázadozó lesz, tapintatlan, az az ember, akinek hiányzik az önfegyelem és aki, egy időben fanatikus is. Fanaizmusában akár értékeket is eldobhat, megsemmisíthet, enyhébb esetben nem fordul ellenük csak megtagadja azokat.

Az Uránusz a Bikában

Kulcsszó: merevség

Megtalálja a módját a gyakorlatiasságnak. A kreativitás az egyik legerősebb oldala. Gyakran pont ezen tulajdonságaival vonz mágnesesen másokat. Ha ezeket nem tudja szabadon – azaz belső és külső korlátok nélkül megélni – merevvé, csökönyössé válhat frusztráltságában. A Bika konvencionális értékrendje nehezen összeegyeztethető az Uránusz eredetiségével és a kockázatvállalási hajlamával. Ezt tehát meg kell dolgoznia belül a szülöttnek. Ha ezt sikerül összhangba hozni, akkor egy igazán eredeti és gyakorlatias személlyé válhaat. Az életét a saját ízlése szerint szeretné élvezni, ezzel együtt nehezére eshet a biztonságra törekvését érvényesíteni.

Az Uránusz az Ikrekben

Kulcsszó: újító

Mint csillogó, leleményes és eredeti személyiség teljesen különböző hozzáállása lehet másokhoz képest. Mivel nyugtalan, nehezére esik, hogy végigvigyen egy bizonyos elképzelést. Képes belevágni az új feladatokba, és mindig harcol az újításokért. Az oktatás, képzés, tanítás területén kitűnhet és megvalósíthatja a saját új elképzeléseit, mint pl. a szabadegyetem létrehozása. Az Uránusz könnyű aspektusai időnként pillanatnyi zsenialitást tudnának hozni, míg a nehéz aspektusok jelölhetnek beszédhibát, az oktatásban is zavart eredményezhet, mert hiányzik a kitartó erő az iskola befejezéséhez.
Ez a jegyhelyzet azoknak kedvez, akiket a kommunikáció műszaki oldala, vagy a tudományos területek érdekelnek. Az Ikrek nyughatatlan és ideges, és az Uránusz feszült természete okozhat bonyodalmakat. Ez a jegyhelyzet lehet feszültség forrása, mert nem tudja magát kipihenni, vagy nem tud relaxálni.

Az Uránusz a Rákban

Kulcsszó: a fészekből menekülő

Feltétlenül szüksége van a szabadságra. Egészen más álláspontja van a házasságról és a családról, mint más egyéb korosztálynak. Szüleit inkább egyenrangúnak fogadja el, sem mint tekintélyes személynek, és megtörténhet az is, hogy egyáltalán nem tiszteli őket. Valószínűleg nem tetszik neki a család életmódja, sokkal közelebb áll számára az együttélés, mint a házasság. Minden változtatásra kész. Ha mégis a hagyományos otthont választja, ki fogja tölteni mindenfajta technikai és elektronikai újdonsággal, vagy pedig ezen háznak az építését főleg maga végzi. Otthonát sűrűn váltogatja, az sem idegen tőle, hogy más országban éljen, és a hazaszeretet is másképpen értelmezi, mint mások. Érzékeny és ösztönös, képes mindent elfogadni, ami metafizikai vagy okkult.

Az Uránusz kihívó aspektusai érzelmi emelkedőket és zuhanások képezhetnek, az érzelmei sokszor tévesen irányítottak, temperamentuma nem látható előre.

Eleven képi fantáziája váltja ki ötleteit. Romantikus lelkesedéssel építi be az  újat, a szokatlant a terveibe.

Az Uránusz az Oroszlánban

Kulcsszó: felszabadultság

Akik ez idő tájt születtek, mindenhez sokkal felszabadultabb a hozzáállásuk, akár az élethez, akár a szerelemhez. Ebben az időszakban jöttek létre a zenei irányzatok, az új tanszerek, különböző technikák és új témák az irodalomban. Aki ekkor született teljesen hisz a saját ideáiban és önfejűen tartja magát is hozzájuk. Kifejezett öntudata van, élvezi a különlegességét, és képes a világ mély megértésére. Szeretne mindent megváltoztatni maga körül, főleg ha neki az nem felel meg. Önfegyelmet kell tanulnia az ilyen bolygóállással születetteknek, különben teljesen destruktívvá válhatnak.
Időnként jellemző lehet rá az önkényesség és a hatalomvágy. Az Uránusznak ebben a jegyben növeli a konok magatartását. Barátságos, de mégis szeret távolságot tartani. Az önbizalom ebben a jegyben bizonyosan megnő. Mivel az Oroszlán a kreativitás jegye, az egyénnek feltétlenül van kreatív tehetsége, amelyet valamilyen szabadidős tevékenységi formában is kiélhet.

Az Uránusz a Szűzben

Kulcsszó: kíváncsiság

Nagyon eredetien áll hozzá a munkához, és elég gyakorlatias ahhoz, hogy az emberek többségének elismerését elnyerje. Érdekli a technikai fejlődés, és szívesen dolgozik új gépeken, vagy gépekkel. Az Uránusz ebben a jegyben felkelti az érdeklődést az ökológia iránt, a természetesebb, egészségesebb életmód iránt. Természeténél fogva töprengő, leleményes és emberszerető, kiváló tanár lehetne belőle. Ez a korosztály kiváló építő.
A szülött ezeket az energiákat nagyon jól fel tudja használni, mert elemző és kutató képességgel ruházza fel az elméjét, és eredetiségre ösztökélik. Ellentét adódik azonban a Szűz jegy konvencionális hajlama és az Uránusz eredeti lépései között.

Ha az Uránusznak nehéz aspektusai vannak, megtörténhet, hogy túl sok mindenbe kapcsolódik be, vagy pedig különleges egészségügyi problémákkal kell megküzdenie.

Az Uránusz a Mérlegben

Kulcsszó: kötődési probléma

Az Uránusz a Mérlegben új elképzeléseket hoz a házasságokban és társadalmi kapcsolatokban. A tartalmi viszony fontosabbá válik a valódi társadalmi rangtól, melyet pl. egy házassági szerződéstől kapunk. Ez a generáció elfogadja majd az emberek másságát, és új jogi szabályokat állít majd fel magának. Új zenei stílust alakít ki, új művészeteket és új szokásokat. Elbűvölő és mágnesesen vonzó személyiségével könnyen vonzza az ellenkező neműeket, mindig igyekszik javítani a kapcsolatokon, de legtöbbször a másik fél megunhatja a folyamatos kritikát

Aki Uránusszal a Mérlegben született valószínűleg túlzottan független, nem szívesen vállal mások helyett felelősséget, sokszor önfejű és emiatt előfordulhatnak problémái a társkapcsolatokban.

Az Uránusz a Skorpióban

Kulcsszó: fegyelmezhetetlenség

Erős érzelmi erővel rendelkező ember, a dolgokhoz való bátor hozzáállással, eredeti, és hajlamos az okkult tudományok tanulmányozására. Elbűvölő és dinamikus, sugárzik belőle az egyedi báj. Gyermekkorában – és általában ez továbbra is megmarad – számos dologhoz kell alkalmazkodnia, de mindezeket a kihívásokat elfogadja, és teljes ellenőrzése alatt tudja tartani saját értelmét és saját testét.

Ha bármikor valamilyen cselekvésbe kezd, kitűnik nagy elhatározottságával. Nehezn érti meg más emberek lustaságát. A tudományos és technikai téren alkotószellem. Egyébként is hajlamos mindent kipróbálni. Alkalmas arra, hogy felfedezzen valami újdonságot az orvoslásban, gyógyításban, alternatív területeken.

Ugyanakkor igyekeznie kell, hogy legyőzze nagy fokú féltékenységét, birtoklási vágyát, és meg kell tanulnia mások igényeihez néha alkalmazkodni.

Az Uránusz nehéz aspektusai képezik a bosszúállási hajlamot, a lázadást, az erőszakos temperamentumot, és azt a hajlamot, hogy mindent lecseréljen, ami önnek nem tetszik.

Az Uránusz a Nyilasban

Kulcsszó: előrehaladás

Nagyon fontos a szabad kifejezés. Hajlamos arra, hogy megismerjen minden új dolgot, új vallást,vagy ideológiai felfogást. Fejlett humorérzékkel rendelkezik, és világnézete tele van optimizmussal, ezzel egyidejűleg együtt érző és liberális. Szeret utazni és képes minden előzetes bejelentés nélkül útra indulni. Igyekszik látókörét szélesíteni és nem ragaszkodik semmiféle maradisághoz.
Az elmének az eredetisége teszi nyitottá a gondolkodását. Mindig igényli a kihívást, ami jól kiegészül a szokatlan dolgok iránti vonzalmával.

Az Uránusz a Bakban

Kulcsszó: a felelősség figyelmen kívül hagyása

Szeret változásokat eszközölni a jövő megvalósítása érdekében. Nem képes teljesen elfelejteni azt ami már megtörtént, akkor sem, ha a jövőről beszél. Briliáns elképzelései miatt sok ember számára mágnesesen vonzó, és izgatott vezető. Más embereket jól tud segíteni, képes a régi hagyományokat elfogadni és erre valamilyen új, lényegesen eltérő módon tekinteni. Mégis látszik a gyökeres összeütközés a Bak jegye között, és az Uránusz között, mint a változás bolygója között. Ha a szülött nem tudja a kettőt összebékíteni, meglehet, hogy nyugtalan, ideges és túlfeszült lesz.

Az Uránusz a Vízöntőben

Kulcsszó: emberbarát

Az Uránusz nagyon erős, átható, leleményes, tudományos és hajlamos az okkultizmusra akkor, ha a saját jegyében található.Mély szükségét érzi annak, hogy mindent megváltoztasson az emberiség javára. Az ön fellépése ekkor excentrikus lehet, de ön szilárdan elhatározta, hogy különleges egyéniség legen. Visszavonhatatlanok az ön vezetői képességei. Mint szabad gondolkodó és aki nyitott minden új elképzelés előtt, ön kifejezetten intelligens, távolságtartó, sőt néha túlzottan is független. Élvezi az együttműködést a különféle emberekkel. Ha az Uránusznak nehéz aspektusai vannak, lehetne hagyomány ellenes, gyakorlatiatlan, sőt még lázadó is.

Az Uránusz a Halakban

Kulcsszó: látnokság

Eléggé változékony, de a lelke mélyén mindig jó szándéka van. Ösztönös, idealista, álmodozó, hajlamos a miszticizmusra, és érdekli a meditáció, jóga, keleti filozófia. Művész lélek és esztéta, és ez az állás jó színésszé varázsolja, különben is szívesen álmodozik.

Hajlamos lehet az áldozatvállalásra, és lehet, hogy lelki harcot is vív a materialista gondok miatt. Túlzottan érzékeny és az idegrendszere különösen feszült, ezért könnyen sértődik. Át kellene vizsgálnia az életét akadályozó tényezőket, érzelmileg és fizikailag is több pihenésre van szüksége.

Ha az Uránusznak kellemetlen fényszögei vannak, hajlamosabbá válhat az alkoholizmusra, drogok használatára.

TEENDŐD:

  1. Tekintsd át, hogy a Te Uránuszod a házon túl ahol van, milyen jegy hatása alatt áll. Hogyan módosítja, egészítik ki az eddig önmagad kapcsán felismerteket?
  2. Nézd meg szeretteid, ismerőseid képletét is. Izgalmas felfedezésket tehetsz!

Várom válaszaidat a hozzászólások között!

Hozzászólások küldése

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük