Az AranyAsszony útja 1.: Az AranyAsszony Beavatási Útja

Az AranyAsszony Iránytűje és Beavatási Útja

Fontos kiinduló témánk a belső iránytű és középpont megtalálása, mely a változás állandóságában segít valódi önmagunkká válni. Az éves változási rend (Évkör) és a női beavatási folyamat, az AranyAsszonnyá válás útja mind a nőiségünkben való kiteljesedésünket segítik. A nőiségünkben való kiteljesedés ezért meghaladja a fizikai szintű aspektusainkban való kiteljesedést, magában foglalja a lelki-szellemi aspektusok kiteljesedését is.

Ez az AranyAsszony beavatási útja – mely úton a legfőbb segítőid:

  • saját belső biológiai ritmusod (Iránytű 1)
  • a szíved bölcsessége (Iránytű 2.)
  • az Aranyassszony évköre
  • az AranyAsszony életköre
  • az Istennő Létköre
  • az IstenAnya kozmikus körei

Mindezen fogalmakat kibontjuk a továbbiakban, hogy értsd és valóban a segítőddé válhassanak.

Témák melyekkel foglalkozunk:

1. Belső iránytű, ami alapján megtaláljuk a helyünket a világban, térben, időben és “önmagunk összetettségében”
2. Az AranyAsszony évköre, avagy az éves változás-körének fő csomópontjai, mint viszonyítási pontok és beavatási kapuk
3. Az AranyAsszonnyá válás útja – a Női Beavatási Folyamat

Melyhez ezen gyakorlati út társul majd:

1. A belső középpontod megtalálása
2. A belső középpont megőrzése az évkörös változási-rendben és a VÁLTOZÁS ÁLLANDÓSÁGÁBAN

***
1. Belső iránytű, ami alapján megtaláljuk a helyünket a világban, térben, időben és “önmagunk összetettségében”

A változás állandó. Minden változik körülöttünk, változik bennünk. Elég, ha a természeti ciklusokat tudatosabban szemléljük, az évszakváltásokat megéljük, vagy egyszerűen csak a tükörbe nézve merjük észrevenni és üdvözölni az idő múlását, testünk-lelkünk érését.

Ha megtartott középpontból éljük az életünket, bennünk rend, összerendezettség van, szavainkból és egész lényünkből erő árad. Egyfajta lágy, rugalmas, mégis állandó erő. Ez a középpont, azaz a szív ereje és bölcsességében megtapasztalható.

Ha középpont nélkül élünk, az élet vizének sodrásában állandóan attól rettegünk, hogy mikor ütődünk sziklákhoz, mely fájó és lassan gyógyuló sebeket okoz, nem merünk felfeküdni a víz megtartó hullámaira, mert attól tartunk, hogy elszenderedve nem vennénk észre egy közelgő zuhatagot.

Középpont nélkül állandó szorongás és félelem lakozik bennünk, és valóban ütődünk, csapódunk, zuhanunk, a víz kegyelméből partra vetve több sebből vérezve egy életre a parton maradunk.

A változás állandó, de földi szemmel nézve ciklikus, vissza-visszatérő, hasonlatos szakaszok végtelen ismétlődéséből áll. A változásban is megfigyelhető tehát a rend, a ciklikusság állandóssága.

A ciklusok és az állandó mozgás, változás mind igazodnak egy viszonyítási ponthoz. Éves változási rendről beszélünk, azaz évente ismétlődő, ciklikusan visszatérő változási szakaszokat és folyamatokat tapasztalunk magunk körül, önmagunkban.

Az egyik ilyen ciklus, mely legtisztábban visszajelzi saját belső rendünket és változásainkat a menstruációs ciklusunk. A ciklusunk jó esetben a Hold ciklusaival összehangolt, de mindenképpen belső iránytűként szolgál a számunkra. Megmutatja, hogy hol tartunk az energiaszintünkben, milyen belső bioritmus szerint működünk éppen, s megmutatja azt is, hogy milyen összehangoltságban vagy éppen diszharmóniában vagyunk a szűkebb és tágabb, kozmikus környezetünkkel.

Belső ritmusod = menstruációs ciklusod

Az életben minden ciklusok és egy meghatározott ritmus szerint működik: A Hold, a csillagok és az egész univerzum. Az élet belélegzik, majd újra kilélegzik. A menstruációs ciklusod pont így működik: van felépülő szakasza, csúcspontja, hanyatló szakasza és újjászülető ideje. Ennek megfelelően vannak időszakok, amikor erőtelinek, ébernek és életvidámnak érzed magad. És vannak más idők, amikor elszigetelt és félénk vagy. A tested is fontos ciklusokat és változásokat él át. Ismerd meg és ünnepeld ezt a belső ritmust, és fogadd úgy, mint az élet vérkeringését önmagadban. Így saját belső ritmusod szerint élhetsz teremtő erőddel és mindig pontosan tudni fogod, hogy mire vágysz a leginkább – legyen az belső csend, gyógyulás-gyógyítás vagy éppen az önkifejezés valamely módja, esetleg szórakozás vagy éppen a valódi hivatásod gyakorlása.

Ilyen értelemben a menstruációs ciklusok máris iránytűvé válik a saját életed vezetése szempontjából. Ezzel még foglalkozunk, mostanra annyi a kérésem, hogy kezd el figyelni és írni a tapasztalásaidat (mikor és milyen érzésekkel jön meg, milyen megéléseket hoz az egyes ciklusi szakasz, mikor hogy érzed magad, stb.)

Az Örök változás rend

Miképpen kicsiben, a fizikai testünkben is megfigyelhető a ritmikus, ciklikus és állandó változás, úgy nagyban a Föld évszakváltásaiban, a Hold változásaiban, a kozmosz változási rendjében is ugyanúgy ott van a rend, az örök változás és átalakulás rendje.

Évkör

A változási rend, az éves körforgás viszonyítási pontja a kör közepe, a középpont, a középponti minden össze-rendező elv. Ezt a középpontot a matriarchális kultúrákban és az Istennő Kultuszokban a “kereket forgató Istennő/IstenAnya” helyének tartották.

A kelta hagyományokon alapuló évkör 8, egyenként 6 hetes szakaszra osztja fel az évet. Az évkör belépési pontja a Banya (november 1-jétől december 21-ig a napfordulóig), ami átadja a helyét a levegő úrnőjének (december 21-től február 2-áig). A Leány időszakát (február 2-től március 21-ig a tavaszi napéjegyenlőségig) követi a Víz Úrnője (március 21-május 1-ig), majd azt felváltja a Szerelem Úrnője (május 1-től június 21-ig a nyári napfordulóig). A nyár első része a Tűz Úrnőjé (június 21-augusztus 2-ig), második része az Anyáé (augusztus 2-szeptember 21-ig, az őszi napéjegyenlőségig). Az Anya időszakát követi a Föld Úrnője, a FöldAnya ideje (szeptember 21-től november 1-ig). Majd az egész folytatódik, kezdődik elölről. Mindennek rendező elve és mozgató elve tehát a belső, középpontban elhelyezkedő Istennő alakja, melyet körül táncol – egy szép képi formával élve – 8 belőle született lánya.

Ezen, kelta alapú évköri rendben 4 elem és 4 női aspektus határozza meg az éves változási rendet, a meghatározó napfordulók közé kifeszített rendben.

Az AranyAsszony Évköre

A Kelta évkörhöz képest az AranyAsszony évköre a magyar hagyományokban szokásos 12-es ciklusban követi a változásokat, s figyelembe veszi Föld feletti ható tényezők egy szélesebb körét, a bolygókat (csillagjegyek) és a Nap mellett a Hold változási rendjét is. Az aranyasszony kozmológiájában az 1-12-ig haladó teljes kör egyfajta haladási utat jelképez, mely beavatási útként egy teljesebb és magasabb minőségbe emel át az évkör végén.

A Földi évkör, az Életkör és Létkör hármasságára épülő AranyAsszony évkör

Magában foglalja a meghatározó 4 női (életkör) aspektust (Leány, Szerető, Anya, Banya), de
kiegészíti és összehangolja ezeket egy magasabb női erő (női létkör) változási rendjével a Kisasszony, Menyecske, Boldogasszony, NagyBoldogasszony rendjével. Figyelembe veszi a női és férfi teremtő erőket, a női és férfi életelveket és teremtési ciklusokat is.

Életkör

A változási rend az életünk különböző szakaszaiban is megfigyelhető, az évköri változásokhoz hasonlatos módon, hiszen azok kiindulási pontja a Természet, a FöldAnya változási, átalakulási rendje.

A leánytól eljutunk a szerelmes ifjonti hévhez, a szenvedélyes szerelemhez, a párválasztáshoz és a házasság beavatásához, majd a gyermekáldás beavatásával anyává érünk, az életbölcsesség és unokánk beavatásával nagyanyává.

Létkör

Az egyes életeink is fejlődési vonalat követnek, az életek közötti létközbe vissza-vissza térünk, majd ismét újjá születünk. Az egyes életek során a női aspektusok létköri beavatásait is megéljük, a Kisasszonyból, Menyasszonnyá, majd Boldogasszonnyá, végül NagyBoldogasszonnyá nemesedünk.

Az AranyAsszony évköre, avagy az éves változás-körének fő csomópontjai, mint viszonyítási pontok és beavatási kapuk segítik utunkat a női beavatási folyamatban, az aranyasszonnyá válás útján.

Az AranyAsszonnyá válás útja – a Női Beavatási Folyamat

A Női Beavatási Folyamat a női életköri aspektusok életszakaszi beavatási folyamata és a magasabb női erők, létköri aspektusok beavatási folyamata egyben. Az életköri és a létköri beavatási folyamatok életről életre ismétlődnek, a bennük szerzett tapasztalataink határozzák meg mikor meddig, milyen mértékig szerzünk tapasztalatokat a további életeinkben.

Az egyes életből származó életköri tapasztalatok aztán létköri tapasztalatokká sűrűsödnek és a létköri beavatási folyamat egyes részeivé válnak. Az életek során újra és újra megtapasztalt életköri beavatások adják az alapját a nagyobb ívben, az életek felett átívelő női aspektusokban, női erőkben való fejlődésben; és a létköri beavatási utunkon.

Így érkezhetünk meg az Aranyasszony valódi tudásába és bölcsességébe, ami a női kiteljesedés útja a fizikai, lelki, mentális és szellemi értelemben.

Életköri beavatások

Leány – Szerető – Anya – Banya /Bölcs Anya

A beavatási folyamat kapuelemei egy-egy vérmisztérium által meghatározottak. Az egyes beavatási szakaszokat a kiegészítő erővel való találkozási folyamatok előzik meg és készítik elő.

Létköri beavatások az egyes női erőkbe

Kisasszony – Menyasszony – Boldogasszony – NagyBoldogasszony

A beavatási folyamat kapuelemei az egyes életkörökben megélt tapasztalatok mélysége és mennyisége, a kiegészítő erőkkel való találkozások minősége, a női teremtő erővel való élni tudás szintjei határozzák meg az adott lélek létköri női erő aspektusát és következő életköri mintázatainak alapját.

Például:

Az a nő, aki sok életén keresztül volt apáca az életköreiben a leány szintig jutott el leggyakrabban, a létköreiben a Kisasszony minőségeket sajátíthatta el leginkább. Mivel jellemzően nem jutott tovább a férfi általi beavatottságon, a szer-elemén, ezért abban nincs jártassága-avatottsága; ezért nem léphetett tovább a létkörben a Menyasszony erejébe, s legkevésbé a Boldogasszonyi, NagyBoldogasszonyi erőkbe.

Egy másik nő, aki sok életen keresztül vált több gyermekes anyává, nagyanyává, az életköreiben a leány, a szerető után megtapasztalta az anyává és nagyanyává avatás folyamatát is. A létköreiben így a Boldogasszonyi, Nagyboldogasszonyi minőségek felvétele, megélése is megtörténhetett.

Ugyanakkor mivel a létköri beavatások – inkarnációs ciklusonként változhatnak, lehetséges, hogy van olyan nő, aki jelen életében nem vállalt gyermeket, mégis más életeinek tapasztalásaiból, magas létköri beavatottságának okán jelen életében aranyasszonyi minőséget vihet és képviselhet.  De bár ez lehetséges, jellemzően nem erről van szó – sokkal inkább valamely életköri vagy létköri blokkról, mely megakadályozza, hogy egy adott minőséget (pl. anyaságot) megélhessen ebben az életében. Ezt érdemes tudatosítani, s ha kell oldani, rendezni és az életköri minőségekben tovább lépni, a női teljesség útját folytatni.

Az AranyAsszonyi minőség feltételezi az életkörökben megélt ciklusok beavatásait, a létkörökben az egyes női erőkben való fejlettséget, “jártasságot”. Ez azt is jelenti, hogy az életköri minőségek megismerése, megélése – leány, szerető, anya, nagyanya, és a létköri női erő minőségek – kisasszony, menyasszony, boldogasszony, nagyboldogasszonyi minőségek lélek szintű ismeretét és a bennük rejlő teremtő erők használatát.

Eképpen az AranyAsszonyi beavatási út magában hordozza az életköri beavatásokat és a létköri női erő beavatásokat, az egyes női minőségek felvételét, ismeretét, az azokban rejlő teremtő erő használatának elsajátítását.

***

Mindezeket, hogy még jobban megértsd folytatom a következő anyagunkban:)

Hozzászólások küldése

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük